Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2012

kropki-kreski
18:02
9622 aebd
Reposted fromIriss Iriss
kropki-kreski
18:02
0196 5f61
Reposted fromIriss Iriss
kropki-kreski
18:01
0271 a530
Reposted fromIriss Iriss
kropki-kreski
18:00
0614 a7d0
Reposted fromIriss Iriss
kropki-kreski
17:59
9671 beed
Reposted fromIriss Iriss
kropki-kreski
17:59
9747 8b0f
Reposted fromlabellavita labellavita viaIriss Iriss
kropki-kreski
17:57
9990 0e2d
Reposted fromIriss Iriss
kropki-kreski
17:57
4264 efc8
Reposted fromursa-major ursa-major viaIriss Iriss
kropki-kreski
17:57
Od dnia, w którym Cię poz­nałam, nie tra­fił się jeszcze ta­ki, w którym bym o To­bie nie myślała.
— djabeu sentences
Reposted fromcytaty cytaty viaIriss Iriss
kropki-kreski
17:57
7287 4eb9
Reposted fromkatvont katvont viaIriss Iriss
kropki-kreski
17:55
  Powinniśmy budować, zamiast to rozdzierać ...
— Theory Of A Dead Man
Reposted fromIriss Iriss
kropki-kreski
17:55
0892 223a
Reposted fromIriss Iriss
kropki-kreski
17:55
9952 e69e
Reposted fromIriss Iriss
kropki-kreski
17:54
  A ja obok miejsce dla Ciebie mam ...
— Iriss
Reposted fromIriss Iriss
kropki-kreski
17:54
0363 b70e
Reposted fromIriss Iriss
kropki-kreski
17:53
  Mogliśmy razem zmienić to życie w coś dobrego. Właśnie taki był plan. Taki miał być sens. A jaki jest sens tego, co się dzieje, nie mam pojęcia.
— Jo Nesbø
Reposted fromIriss Iriss
kropki-kreski
17:53
0554 0f90
Reposted fromIriss Iriss
kropki-kreski
17:52
0723 4fef
Reposted fromIriss Iriss
kropki-kreski
17:52
  Jakoś łatwiej przetrwać dzień kiedy wiem, że będziesz czekać na mnie na przystanku ...
— Iriss
Reposted fromIriss Iriss
kropki-kreski
17:52
5799 511d
Reposted fromIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl